specifieke achterpoot fixatie

Model CC02


CC02 in de Alu-Hooftrimmer 360 App


De Alu-Hooftrimmer

De Alu-Hooftrimmer

De Alu-Hooftrimmer is de lichtste en sterkste klauwbekapbox op de markt!

download de App in de Google Play store en in de Apple store en ervaar de Alu-Hooftrimmer virtueel.Achterpootfixatie model CC02 - 2018


Productie en nazorg aluhooftrimmer CC02


Alu-Hooftrimmer model CC02

De Alu-Hooftrimmer model CC02 heeft een 2e type achterpootfixatie gekregen.

Een groot aantal functies zijn gelijk aan model CC01.
Toch hebben we de vraag gekregen om een 2e type achterpootfixatie te ontwikkelen.
Op deze wijze voorzien we in de behoefte van klauwverzorgers,
Ook deze box kan tevens met transportwielstel worden geleverd
zodat deze in combinatie met een Combi auto kan worden vervoerd.


Model CC02 in praktijkomgeving

Het specifieke verschil is de achterpootfixatie


Alu-Hooftrimmer promo '16

In deze video is het verschil tussen beide achterpootfixaties te zien. (CC01 en CC02)